недеља, 30. децембар 2018.

Božićna AkcijaДраги пријатељу,

Понестаје нам времена у нашем годишњем вожње Холидаи да помогну деци која живе у сиромаштву. Као мајка, разумем колико је тешко ове сезоне може да буде за родитеље који нису у стању да обезбеде својој деци. Нажалост, Србија се претворила у земљу у којој су врло мало економски просперитетна, док је већина борба састављају крај с крајем, многи су живи на ивици сиромаштва. Ова подела је најочигледније у току празника.

Ваша великодушна донација даје божићне поклоне за сиромасне српске деце широм Балкана.

Молимо Вас да погледате видео изнад и одговорили на позив за помоћ!

Паипал: https://www.paypal.me/28jun

Кредитна картица: https://28jun.org/#donate

Искрено ваш,

СнезанаDear Friend,

We are running out of time in our annual Holiday drive to help kids living in poverty. As a mother, I understand how difficult this season can be for parents who aren't able to provide for their children. Unfortunately, Serbia has turned into a country where very few are economically prosperous while the majority struggle to make ends meet, many also live on the brink of poverty. This divide is most evident during the Holiday season. 

Your generous donation provides Christmas gifts for needy Serbian children throughout the Balkans.

Please watch the video above and answer the call for help!

PayPal: https://www.paypal.me/28jun

Credit Card: https://28jun.org/#donate

Sincerely Yours,

Snezana

Нема коментара:

Постави коментар